Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2019 ರಿಂದ 2022ರ ತನಕ ಒಟ್ಟು 877 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Author: Savita Halli | Date:5 ಜೂನ್ 2019
Image not found

PSI ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 5ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ | ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ.

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 292 ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನುಆಯಾ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಲಂ 4ಜಿ ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 228 ವೆಚ್ಚ 11/2018 ದಿನಾಂಕ31/5/2019ರ ಸಹಸಮಿತಿರನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.....

ಯಾವ-ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳು :
2019-20 ರಿಂದ 20121-22ರ ತನಕ ಒಟ್ಟು 877 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

2019 ರ PSI ಬ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದೇ, ನಿರಾಶೆಗೊಂಡವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ.!! (Golden opportunity)