Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

KPSC ಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ಪ್ರಕಟ
| Date:21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019
Image not found

ದಿನಾಂಕ 24-09-2018 ರಿಂದ 05-10-2018 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ (ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಕೆಳಮಟ್ಟ) ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ-I (294 & 306) ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ-2 (301, 302, 303, 304, 305, 295, 296, 297, 298, 299, 300)) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 29 10 2018 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರುಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಅವರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್'ಸಿ(KPSC) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.