QUESTION PAPERS

* ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ Kpsc Vaani ಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.