Back ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ

Image not found

March 8, 2018 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯು 22 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತ, ನಾಡಕಚೇರಿ, ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 5 ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ​ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

No. of posts:  22

Application Start Date:  March 8, 2018

Application End Date:  April 4, 2018

Work Location:  ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

Qualification:  ದ್ವಿತೀಯ PUC ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ & ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜ್ಞಾನ(MS Office) ಹೊಂದಿರಬೇಕು,

Fee:  SC/ST, CAT-1 ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ 100/-
ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ 200/-

Age Limit:  ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 35 ವರುಷ
2A, 2B, 3A, 3B ವರ್ಗಕ್ಕೆ 38 ವರುಷ
SC/ST, CAT-1 ವರ್ಗಕ್ಕೆ 40 ವರುಷ

Pay Scale:  11600-21000

Click Here for official notification
Click Here for official notification
Click here to apply online