KPSC Vaani do not provide services in mobile browsers, kindly download the application to use it.
KPSC Vaani ಯು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿ.

Life is like this loading!

We've to prepare well to perform better

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಗೊಂದಲ..! ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ.
Image not found

Date:Jan. 31, 2019 KTET ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆಯೇ..? ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಲಾಖೆಯು ತಿಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲಾಖೆಯೇ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕೊಳ್ಳಗಾಗದೆ ತಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಮುಂದುವರೆಸಿ.
ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಬೇಕಿದ್ದರು ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲತಾಣ http://schooleducation.kar.nic.in/ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು.